Đổi Đầu Số Điện Thoại Motorola

Bước 1: Vào cuộc gọi

Bước 2: Vào dấu 3 chấm

Bước 3: Vào cài đặt

Bước 4: Vào cuộc gọi

Bước 5: Vào Assisted dialing

Bước 6: Bỏ dấu tích (✔) trên Assisted dialing status

Bước 7: Vào Vietnam nhấn đè khoảng 10s

Bước 8: Nhấn View Details

Thế Là Xong Chúc Bạn Làm Tốt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan